Jakie obowiązują terminy zgłaszania pracowników do ZUS?

Każdy pracodawca zobligowany jest do zgłoszenia, a następnie opłacania składek ZUS za nowo przyjętych pracowników. Obowiązek opłacania tych składem następuje w momencie podpisania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a ustaje po jej rozwiązaniu. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, w jakim terminie trzeba zgłosić pracownika do ZUS.

 

Masz 7 dni na zgłoszenie pracownika do ZUS

Pracodawca ma obowiązek terminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczeń ZUS. Trzeba to zrobić w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy o pracę z daną osobą (wyjątek stanowią pracownicy, którzy są członkami służby zagranicznej oraz osoby przebywające na urlopach wychowawczych albo pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego).

Jeśli pracodawca z różnych powodów nie dopełni tego obowiązku, naraża się na kontrole ZUS, US czy PIP. Negatywne wyniki takich kontroli mogą skutkować nie tylko upomnieniem, ale i wysokimi grzywnami. Co więcej, poszkodowany pracownik ma prawo zgłosić sprawę do sądu.

W celu zgłoszenia pracownika do ZUS należy wypełnić odpowiedni formularz:

  • ZUS ZUA w przypadku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczenia społecznego,
  • ZUS ZZA w przypadku zgłoszenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Obowiązkowe jest też dokonanie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń od dnia, w którym umowa o pracę przestaje obowiązywać.

Obowiązek ubezpieczeniowy zależy głównie od tytułu, z jakiego dany pracownik podlega ubezpieczeniom. W większości przypadków jednak jest to dzień, w którym dana osoba zaczyna świadczyć pracę.

Jeśli współpracujesz z biurem rachunkowym, wszystkie kwestie związane ze zgłoszenia pracowników oraz rozliczeniami z ZUS dopełniane są przez profesjonalistów. To oni dbają o to, aby wszystkie sprawy załatwiane były terminowo, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi wymogami. W innym przypadku przedsiębiorcy muszą we własnym zakresie dopełnić wszystkich tych obowiązków.

Jeżeli oczekujesz fachowego wsparcia w rozliczeniach z ZUS, zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego.