Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji VAT. Współpracujemy głównie z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Podatek VAT jest określany mianem podatku pośredniego. Jest doliczany do wartości netto danej usługi lub produktu, a jego wysokość jest uzależniona od kategorii, do jakiej zalicza się dane dobro, a także regulacji rządowych i dyrektyw unijnych, w których wyrażono określone stawki.

W praktyce VAT stanowi dodatkowy koszt, jaki musi ponieść finalny nabywca, a który to jest kolekcjonowany przez przedsiębiorcę, mającego obowiązek jego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego. Aby zostało to przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy, konieczne jest prowadzenie stosownego rejestru.

W rejestrze VAT powinny znajdować się kwestie dotyczące:

  • wysokości podatku należnego fiskusowi,
  • danych umożliwiających określenia wysokości podatku VAT,
  • informacji dających przedsiębiorcy możliwość zmniejszenia kwoty podatku należnego,
  • wysokości kwoty uzyskanej w ramach zwrotu z Urzędu Skarbowego.

W rejestrze nie powinny znajdować się informacje związane z ewidencjonowaniem zakupów na rzecz czynności nieopodatkowanych, zwolnionych z podatku, a także tych, co do których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

 

Rzetelne ewidencjonowanie VAT

Prowadzenie ewidencji VAT przez zewnętrzny podmiot umożliwia obniżenie wysokości podatku, należnego do zapłaty do Urzędu Skarbowego poprzez zastosowanie legalnych i w pełni bezpiecznych optymalizacji podatkowych. Dzięki współpracy z nami zyskasz pewność, że Twoje dokumenty będą prowadzone zgodnie z wymogami prawnymi, co zabezpieczy Cię przed konsekwencjami, związanymi z nieodpowiednim gospodarowaniem danymi finansowymi, a także nieodprowadzaniem należnych podatków.

Prowadzimy rejestry sprzedaży i zakupów, dbając o uporządkowany i przejrzysty charakter danych finansowych. Dzięki temu możesz w każdej chwili kontrolować przebieg podejmowanych przez nas działań, a w razie kontroli organy nadzorujące będą miały do nich bezpośredni dostęp. Zajmujemy się również prowadzeniem ksiąg podatkowych, dlatego usługi mają kompleksowy charakter. My zajmiemy się kwestiami finansowymi i podatkowymi, a Ty będziesz mógł w pełni realizować się zawodowo i rozwijać swój biznes. Zapraszamy do współpracy.