Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg podatkowych głównie dla małych i średnich przedsiębiorców, ale jesteśmy również otwarci na współpracę z dużymi podmiotami gospodarczymi. Takie księgi stanowią dowody w postępowaniu podatkowym. Mają moc prawną dokumentów publicznych, ponieważ zawarte w nich informacje są potwierdzeniem danych, które zostały w nich zawarte. Do prowadzenia ksiąg są zobowiązane liczne podmioty: podatnicy, płatnicy, inkasenci, a szczegóły zobowiązań są ujęte w przepisach prawa.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, zyskasz wsparcie podmiotu, który w rzetelny i uporządkowany sposób będzie prowadzić księgi podatkowe Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki temu znajdujące się w nich dane będą odpowiednio uporządkowane i posegregowane, przez co będzie możliwe wyliczenie prawidłowej wartości opodatkowania firmy.

 

Jakie są rodzaje ksiąg podatkowych?

Zajmujemy się prowadzeniem następujących rodzajów ksiąg podatkowych:

  • książki przychodów i rozchodów (KPiR): dokument umożliwia prowadzenie tzw. uproszczonej księgowości. Znajdują się w nim dane dotyczące przychodów, zakupu towarów i materiałów, wydatków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej;
  • rejestru: stanowi zbiór informacji prowadzony przez przedsiębiorców w celu umożliwienia identyfikacji podatkowej;
  • ewidencji: dokument służy ustaleniu rzeczywistej kwoty obciążenia podatkowego. Forma księgi zależy od rodzaju prowadzonej działalności — może to być np. karta podatkowa, pełna księgowość.

Do prowadzenia każdej księgi podatkowej podchodzimy z należytą starannością, korzystając z fachowej wiedzy z zakresu finansów i podatków. Uwzględniamy interes przedsiębiorców, podchodząc do każdego zlecenia w sposób indywidualny, chroniąc jednocześnie wrażliwe dane, dotyczące finansów przedsiębiorstwa. Zapraszamy do współpracy.