Zajmujemy się rozliczeniami pracowników. Przygotowujemy deklaracje dla osób zatrudnionych w Twojej firmie. Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub w ramach innego zobowiązania cywilnoprawnego, jesteś zobowiązany do wyliczenia oraz opłacenia zaliczki na podatek dochodowy pracowników. Rozliczenia dokonuje się na podstawie listy płac, ponieważ wysokość owej zaliczki jest uzależniona od uzyskanego dochodu.

Kiedy rok się kończy, pracodawca ma przekazać Urzędowi Skarbowemu oraz pracownikowi deklarację PIT-11, w której znajdują się informacje na temat:

  • przychodów,
  • dochodów,
  • kosztów uzyskania przychodu,
  • pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dzięki temu dokumentowi możliwe jest sporządzenie końcoworocznych zestawień podatkowych. Zeznania mogą być przekazane do urzędu w formie elektronicznej lub papierowej.

Zajmujemy się również sporządzaniem deklaracji podatkowych innego rodzaju, ponieważ oferowane usługi mają kompleksowy charakter. Oferujemy wypełnianie dokumentacji związanej z podatkiem od towarów i usług, a także podatkiem od dochodów.

 

Rozliczanie pracowników przez zaufaną firmę

Od lat działamy w branży, zajmując się obsługą działu kadrowego i księgowego firmy. Dzięki temu zdobyliśmy doświadczenie w rozliczaniu pracowników, a także przygotowaniu stosownej dokumentacji. Działamy na podstawie przepisów prawa, na bieżąco śledząc zmiany, które w nim zachodzą. Przez to oferujemy Klientom najwyższą jakość usług i wsparcie merytoryczne na każdym etapie współpracy poparte stosowną dyskrecją i przejrzystością. Zapraszamy do współpracy.