Zajmujemy się prowadzeniem w imieniu przedsiębiorców ewidencji ryczałtowej. Współpracujemy głównie z małymi i średnimi przedsiębiorcami, choć jesteśmy otwarci również na innego rodzaju współpracę, zapewniając im najwyższą jakość usług oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie działania.

Ewidencja ryczałtowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Stanowi rodzaj rozliczenia, które jest obliczane w zależności od przychodu, a stawka podatkowa nie jest determinowana przez koszty prowadzonej działalności. Przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek osobowych. Najczęściej z tej formy rozliczenia korzystają osoby duchowne, podmioty osiągające przychód z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy w sytuacjach, gdy umowy te nie są zawierane w związku z prowadzeniem innego rodzaju działalności gospodarczej.

Zobacz też: Księgi podatkowe

 

Ewidencja ryczałtowa — czy i kiedy warto?

Mogłoby się wydawać, że brak możliwości odliczenia kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem określonej działalności od podatków jest dla przedsiębiorcy niekorzystny. Należy jednak pamiętać, że są kategorie aktywności przedsiębiorców, jak np. najem, podnajem czy dzierżawa, w których koszty są stosunkowo niskie, co oznacza, że odliczenia i tak nie byłyby duże.

Podczas korzystania z ewidencji ryczałtowej istnieje również możliwość skorzystania z niskich stawek opodatkowania, które zależą od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyróżnia się następujące stawki:

  • 2%,
  • 3%,
  • 5,5%,
  • 8,5%,
  • 10%,
  • 12%,
  • 17%.

Zaletami podatku ryczałtowego są także możliwość korzystania z licznych ulg i opłacania składek raz na kwartał. Jest to korzystna opcja dla podmiotów ponoszących niskie koszty w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli masz wątpliwości, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci rad, pomagając wybrać jednocześnie legalną i korzystną formę rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

 

Konieczność zgłoszenia do Urzędu Skarbowego

Chęć skorzystania z możliwości ryczałtu ewidencjonowanego musi zostać zgłoszona w Urzędzie Skarbowym właściwym dla danego miejsca zamieszkania. Takie zawiadomienie wysyła się w przededniu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz we wniosku rejestracyjnej CEIDG-1. Należy przy tym pamiętać, że z rozliczenia ryczałtowego nie można zrezygnować w tracie trwania roku podatkowego.

 

Stawki w rozliczeniu ryczałtowym

Stawka 17% obowiązuje przedsiębiorców świadczących usługi medyczne, tłumaczeniowe oraz korepetycji po normalnych godzinach pracy.

Stawka 17% obowiązuje przedsiębiorców świadczących usługi parkingowe, hotelarskie, informatyczne, fotograficzne oraz handlu hurtowego.

Stawka 12% obowiązuje przedsiębiorców zajmujących się wydawaniem gier komputerowych, z wyjątkiem gier online, oprogramowań systemowych i użytkowych, programów pobieranych z Internetu z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line, a także doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego.

Stawka 10% obowiązuje firmy, które odpłatnie zbywają składniki majątku oraz nieruchomości.

Stawka 8,5% dotyczy działalności gastronomicznych, 5,5% przychodów z działalności wytwórczej. Z kolei 3% stawka tyczy się subwencji.

Stawka 2% dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów przetworzonych nie przemysłowo (roślinnych i zwierzęcych), które pochodzą z własnej hodowli, chowu lub uprawy.

Jeżeli jesteś jednym z podmiotów uprawnionych do korzystania z preferencyjnych stawek podatkowych na skutek wyboru ryczałtu ewidencjonowanego i szukasz zaufanego biura, które kompleksowo zajmie się prowadzeniem ewidencji rachunkowej, zapraszamy do współpracy.