Na jakich warunkach prowadza się ewidencję przychodu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencja przychodów musi być prowadzana w formie papierowej lub elektronicznej zgodnie ze wzorem z załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. Jest to uproszczony sposób rozliczania podatków, a także korzystnym sposobem prowadzenia księgowości dla wielu przedsiębiorców. Chociaż należy do najprostszych systemów, to jednak wymaga dostosowania się do kilku podstawowych warunków.

 

Kto prowadzi ewidencję przychodu?

Prowadzenie ewidencji przychodów to obowiązek podatników, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podatki opłacane są zgodnie ze stawką określoną na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Ewidencja przychodu przeznaczona jest dla osób fizycznych, które prowadzą działalność w formie jednoosobowej działalności lub spółki osobowej, której przychód w danym roku podatkowym nie przekracza wyznaczonego prawnie limitu (z wyłączeniem niektórych podmiotów).

Jak prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu może być prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorcę, jednak korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnego wsparcia fachowców. Biuro podatkowe w Tarnowie zapewnia w tym zakresie kompleksowe wsparcie. Jest to gwarancja bezbłędnego i przejrzystego ewidencjonowania przychodów.

Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma chronologiczne prowadzenie wszystkich zapisów, które muszą zgadzać się ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jest to ważne, ponieważ przy kontroli urzędu skarbowego wszelkie dane w ewidencji przychodu muszą się zgadzać. Błędne zapisy mogą skutkować sankcjami karnymi.

Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego w Tarnowie.